Hračka


Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Příklady


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |

| Příklady | Pokusy |
 

{syntax off} $ \newcommand\tg{\operatorname{tg}} \newcommand\cotg{\operatorname{cotg}} \newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,} \newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|} \newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)} \newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]} \newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}} \newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>} \newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }} \newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}} \newcommand{\priume}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriume}[4]{ \Bigg\downarrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriumevpravo}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\downarrow} $
Manuál pro počtáře publikující v HTML
 
Hlavní stránka
 
Aktuální verze vsConverteru
 
vsConverter 4.1.2
 
Aktuální verze ke stažení ZDE

Aktuální preambule
 
Berte si ji včetně obou poznámek nahoře a dole pomocí CTRL+C a vkládejte do svého LaTeX editoru OverLeaf.
 
Začínáte-li psát nový příklad, vložte nejprve blokovou strukturu stránky v LaTeXu - viz níže.
% ALL preambule START update 2019-06-22 9:15 SELČ %
\documentclass[10.5pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
%\usepackage[czech]{babel} (dáváme "dočasně" pryč 13-02-2019)
\usepackage[a4paper, total={8in, 10in}]{geometry}
%\usepackage[a4paper, total={6.5in, 10in}]{geometry}
%(aby se toho vešlo v náhledu Overleafu víc na šířku 17-03-2019)
\usepackage{tikz}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{color}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{newtxtext,newtxmath,amsmath}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{underscore}
\usepackage{systeme}
\usepackage{listings}
\usepackage{array}
\usepackage{multirow}
\usepackage{ulem}
\usepackage{numprint}
\setlength\parindent{0pt}
\usepackage[T1]{fontenc}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.3}
\newcommand\tg{\operatorname{tg}}
\newcommand\cotg{\operatorname{cotg}}
\newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,}
\newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|}
\newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)}
\newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]}
\newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}}
\newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>}
\newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }}
\newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}}
\newcommand{\priume}[4]{
\Bigg\uparrow
\underline{
\begin{array}{rp{2.3cm}r}
#1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\
#3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4
\end{array}}
\Bigg\uparrow}
\newcommand{\nepriume}[4]{
\Bigg\downarrow
\underline{
\begin{array}{rp{2.3cm}r}
#1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\
#3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4
\end{array}}
\Bigg\uparrow}
\newcommand{\nepriumevpravo}[4]{
\Bigg\uparrow
\underline{
\begin{array}{rp{2.3cm}r}
#1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\
#3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4
\end{array}}
\Bigg\downarrow}
% ALL preambule END áéíýóúů žščřďťňě ÁÉÍÝÓÚŮ ŽŠČŘĎŤŇĚ %


Rozšířená bloková struktura stránky v LaTeXu
 
Když začínáce psát nový příklad v LaTeX editoru OverLeaf.
 
Vložte celé a pak ještě vložte celou aktuální preambuli - viz výše.
% ALL preambule START update YYYY-MM-DD %

SEM VLOŽTE AKTUÁLNÍ PREAMBULI

% ALL preambule END áéíýóúů žščřďťňě ÁÉÍÝÓÚŮ ŽŠČŘĎŤŇĚ %

\title{Název příkladu}
\author{
Jméno počtáře
štítky
}

\begin{document}

$ \textbf{Název příkladu} $ \\
\\
Zadání...\\
\\
$ \textbf{Řešení} $ \\
\\
Řešení...\\
\\
$ \textbf{Výsledek} $
$$ \vysledek{x=1} $$
\\
$ \textbf{Odpověď} $\\
\\
Odpověď...\\
\\
$ \textbf{Konec příkladu} $

\end{document}


Bloková struktura stránky v LaTeXu
 
Když začínáce psát nový příklad v LaTeX editoru OverLeaf.
 
Vložte celé a pak ještě vložte celou aktuální preambuli - viz výše.
% ALL preambule START update YYYY-MM-DD %

SEM VLOŽTE AKTUÁLNÍ PREAMBULI

% ALL preambule END áéíýóúů žščřďťňě ÁÉÍÝÓÚŮ ŽŠČŘĎŤŇĚ %

\title{Název příkladu}
\author{
Jméno počtáře
štítky
}

\begin{document}

SEM POČÍTEJTE (vlastní tělo příkladu v LaTeXu)

\end{document}


Náhled kompletního LaTeX kódu vyřešeného příkladu
% ALL preambule START update 2019-06-22 9:15 SELČ %
\documentclass[10.5pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
%\usepackage[czech]{babel} (dáváme "dočasně" pryč 13-02-2019)
\usepackage[a4paper, total={8in, 10in}]{geometry}
%\usepackage[a4paper, total={6.5in, 10in}]{geometry}
%(aby se toho vešlo v náhledu Overleafu víc na šířku 17-03-2019)
\usepackage{tikz}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{color}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{newtxtext,newtxmath,amsmath}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{underscore}
\usepackage{systeme}
\usepackage{listings}
\usepackage{array}
\usepackage{multirow}
\usepackage{ulem}
\usepackage{numprint}
\setlength\parindent{0pt}
\usepackage[T1]{fontenc}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.3}
\newcommand\tg{\operatorname{tg}}
\newcommand\cotg{\operatorname{cotg}}
\newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,}
\newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|}
\newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)}
\newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]}
\newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}}
\newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>}
\newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }}
\newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}}
\newcommand{\priume}[4]{
\Bigg\uparrow
\underline{
\begin{array}{rp{2.3cm}r}
#1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\
#3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4
\end{array}}
\Bigg\uparrow}
\newcommand{\nepriume}[4]{
\Bigg\downarrow
\underline{
\begin{array}{rp{2.3cm}r}
#1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\
#3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4
\end{array}}
\Bigg\uparrow}
\newcommand{\nepriumevpravo}[4]{
\Bigg\uparrow
\underline{
\begin{array}{rp{2.3cm}r}
#1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\
#3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4
\end{array}}
\Bigg\downarrow}
% ALL preambule END áéíýóúů žščřďťňě ÁÉÍÝÓÚŮ ŽŠČŘĎŤŇĚ %
\title{Vzorový příklad 1 + 1}
\author{
Jiří Kadlec
ruzne zakladnipoznatky scitani
}

\begin{document}

$ \textbf{Vzorový příklad 1 + 1} $ \\
\\
Sečtěte $ 1 + 1 $. \\
\\
$ \textbf{Řešení} $
$$ 1 + 1 = \vysledek{2} $$
$ \textbf{Výsledek} $
$$ \vysledek{2} $$
$ \textbf{Odpověď} $ \\
\\
Součet $ 1 + 1 $ je $ 2 $. \\
\\
$ \textbf{Konec příkladu} $

\end{document}


Vlastní tělo příkladu v LaTeXu
 
Část kódu LaTeX mezi $\backslash$begin{document} a $\backslash$end{document}.
\begin{document}

$ \textbf{Vzorový příklad 1 + 1} $ \\
\\
Sečtěte $ 1 + 1 $. \\
\\
$ \textbf{Řešení} $
$$ 1 + 1 = \vysledek{2} $$
$ \textbf{Výsledek} $
$$ \vysledek{2} $$
$ \textbf{Odpověď} $ \\
\\
Součet $ 1 + 1 $ je $ 2 $. \\
\\
$ \textbf{Konec příkladu} $

\end{document}


Tělo příkladu konvertované Vaškovým konvertorem vsConverter z LaTeXu do HTML
 
Výstup Vaškova vsConverteru LaTeX - HTML.
$ \textbf{Vzorový příklad 1 + 1} $ <br>
<br>
Sečtěte $ 1 + 1 $. <br>
<br>
$ \textbf{Řešení} $
$$ 1 + 1 = \vysledek{2} $$
$ \textbf{Výsledek} $
$$ \vysledek{2} $$
$ \textbf{Odpověď} $ <br>
<br>
Součet $ 1 + 1 $ je $ 2 $. <br>
<br>
$ \textbf{Konec příkladu} $


Vzhled příkladu publikovaného v HTML
$ \textbf{Vzorový příklad 1 + 1} $

Sečtěte $ 1 + 1 $.

$ \textbf{Řešení} $ $$ 1 + 1 = \vysledek{2} $$ $ \textbf{Výsledek} $ $$ \vysledek{2} $$ $ \textbf{Odpověď} $

Součet $ 1 + 1 $ je $ 2 $.

$ \textbf{Konec příkladu} $


| začátek stránky |
| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |

| Příklady | Pokusy |
 

Spočítané+cz